Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1822 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

BLOC: FONAMENTS MUSICALS
* BLOC TEMÀTIC I. Llenguatge i expressió musical.
* 1. La música i els seus elements constitutius.
* 2. Les qualitats del so i la seva representació gràfica. Pràctica de la lectoescriptura musical.
* 3. Les relacions dels sons: intervals, escales i modalitat.
* BLOC TEMÀTIC II. La música com mig educatiu d'expressió i percepció.
* 4. La veu humana. Classificació de les veus. Pràctica vocal. Cançons.
* 5. Organologia. Pràctica instrumental.
* 6. Evolució històrica de l'estil i la forma a través de les audicions.
* 7. Les noves tecnologies com a mitjà de percepció i expressió musical.

BLOC: DIDÀCTICA MUSICAL

* BLOC TEMÀTIC I: Aportacions de l'expressió musical en l'educació infantil.

1.Música i educació Infantil.

* BLOC TEMÀTIC II: Fonamentació metodològica i didàctica. Principals Metodologies.

2. Mètode Orff.

3. Mètode Dalcroze.

4. Mètode Willems.

5. Mètode Kodaly.

6. Altres metodologies (Montessori, Gordon, Suzuki)