Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1822 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD21 - Conèixer les teories sobre l’adquisició i desenvolupament d’aprenentatges corresponents

DD22 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal

DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals

DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.

Resultats d'aprenentatge

R21 - Reconèixer i valorar la importància de la formació en educació musical com a base per a la seua formació personal i per a la seua aplicació en l'aula.

R21 - Planificar i desenvolupar unitats i projectes didàctics des del sonor de forma seqüenciada, harmònica, interrelacionada i vivencial.

R21 - Participar en els aprenentatges actius i participatius necessaris per a la docència en educació musical.

R21 - Conèixer i saber aplicar els conceptes, continguts, programes i formes metodològiques i d'aproximació a la música en educació infantil.