DA0301 - Pràctiques Externes

Curs 6 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

278,4
Crèdits