Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 143
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història i la història de l’art.

E13 - Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques. Teoria i pensament estètic.

E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la llengua pròpia com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent.

E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, la geografia i la història de l’art.

E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G13 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’analitzar críticament i generar nous coneixements en les disciplines d’Història, Geografia i Història de l’Art

Ser capaç d’adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori

Saber utilitzar els mètodes i eines adequats per a realitzar una planificació dels recursos territorials.

Demostrar habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits.