Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Aquesta assignatura es dissenya tenint en compte tres aspectes:
1) Que el TFG té com a objectiu proveir els graduats i graduades d'experiència en el que constitueix la pràctica professional.
2) Que tracta de profunditzar en els coneixements, capacitats i aptituds desenvolupats al llarg del grau, directament vinculats, tant amb el sector de l'empresa privada com amb institucions públiques.
3) Que és necessària l'existència dins del grau de treballs de recerca o treballs aplicats sempre sota tutorització acadèmica.
En aquest sentit, el TFG podrà ser un treball d'iniciació a la recerca o un treball aplicat, tutoritzat acadèmicament. Cal recordar que d’acord amb la Normativa vigent de l'UJI per a l'avaluació, la detecció de plagi parcial o total de l’obra serà automàticament motiu de suspens.
El professorat del Departament amb docència en el títol proposarà cada curs acadèmic tres o quatre temes de TFG, que seran recopilats pel coordinador o coordinadora de TFG, aprovats per la Comissió de Grau i publicats tant en l'Aula Virtual com en l’aplicació informàtica de l’IGLU. Les propostes també es podran fer en conjunt per àrees de coneixement.
El nombre de vacants per tutor o tutora serà designat per la Comissió de Coordinació del TFG segons l’estudiantat matriculat en cada curs acadèmic.
El procés d’assignació de tutors o tutores es farà entre finals de setembre i mitjans de novembre, segons s’estableix en el calendari de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.
El criteri d’assignació de tutors o tutores vindrà determinat per l’expedient acadèmic. En cas que un tutor o tutora haja estat elegit per més alumnes dels que pot admetre, es farà prelació per l’expedient acadèmic.
La relació amb les adjudicacions definitives de tutor o tutora i de tema per a cada estudiant o estudianta es farà pública en l'Aula Virtual.