Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0945 - Traducció Especialitzada B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

1. Introducció a la traducció en els organismes internacionals

1.1. Àmbits d'ús del discurs politicojurídic

1.2. Àmbits d'ús del discurs politicoeconòmic

1.3. Àmbits d'ús del discurs cientificojurídic

1.4. Àmbits d'ús del discurs tecnicojurídic

1.5. Modalitats de traducció i interpretació en les institucions internacionals

2. Introducció al discurs jurídic en contextos judicials

2.1. Els contextos judicials (àmbits nacional i internacional)

2.2. Conceptes bàsics del dret processal

2.3. Caracterització del llenguatge judicial

2.4. Modalitats de traducció i interpretació en contextos judicials

3. La traducció del dret en contextos divulgatius i d’interès social

3.1. Pràctiques de traducció d'articles de premsa especialitzats de contingut jurídic

3.2. Pràctiques de traducció de documents d'organismes no governamentals

3.3. Pràctiques de traducció de documents vinculats als interessos divulgatius dels organismes oficials

4. La traducció del dret en textos literaris

4.1. Els problemes de traducció del dret en textos literaris: anàlisi de traduccions

4.2. Pràctiques de traducció de textos literaris de contingut jurídic sobre l'obra To killa Mockingbird de Harper Lee.

5. La traducció del dret en textos audiovisuals

5.1. Els problemes de traducció del dret en textos audiovisuals: anàlisi de traduccions

5.2. Pràctiques de traducció de textos audiovisuals de contingut jurídic i econòmic: sèries de contingut judicial i documentals de contingut sociopolític

6. La traducció del dret en contextos científics i tècnics

6.1. Els problemes de traducció del dret en textos tècnics i científics: anàlisi de traduccions

6.2. Pràctiques de traducció de textos tècnics i científics de contingut jurídic i econòmic: el consentiment mèdic informat i la patent