Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 10 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 3 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0903 - Lingüística

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 5 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0904 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 6 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 8 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 4 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0919 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

6 3 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0920 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

6 6 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0925 - Tecnologies de la Traducció

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 42
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
8 12 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0931 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) (I)

Curs 3 - Anual - Obligatòria

6 3 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 11 48
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0935 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual - Obligatòria

10 1 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 3 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 1 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 2 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 41
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 44
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 6 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 2 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 2 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0951 - Correcció i Edició de Textos

Curs 4 - Anual - Optativa

4,5 1 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 4 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0957 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12,5 4 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0960 - Traductologia

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0965 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0966 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 2 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0971 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) (II)

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0972 - Traducció A1 (Espanyol))-B (Anglès) (II)

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0977 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 2 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0978 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 2 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0983 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula