Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0945 - Traducció Especialitzada B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG04 - Motivació per la qualitat

CG07 - Presa de decisions

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de traduir textos jurídics i macroeconòmics en funció dels encàrrecs de traducció i mediació més habituals.

Ser capaç de relacionar els principals encàrrecs de traducció jurídica i econòmica que sorgeixen en l'àmbit dels mitjans de comunicació i els organismes internacionals amb les expectatives de clients i destinataris.

Ser capaç de reconèixer i aplicar l'especificitat de tècniques i estratègies en la traducció jurídica i econòmica i la interpretació judicial.

Ser capaç de distingir les particularitats de la traducció jurídica i econòmica i de la interpretació judicial.

Posseir/desenvolupar un coneixement operatiu general del dret i l'economia.

Posseir/desenvolupar un coneixement operatiu del llenguatge jurídic i econòmic en llengües A i B.

Posseir/desenvolupar un coneixement operatiu de la macroeconomia.

Desenvolupar un sistema de treball per a la gestió de documentació i terminologia jurídiques i econòmiques.