Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Com l’objectiu general del curs és la comprensió lectora i audiovisual, basarem la nostra metodologia en procediments de lectura i observació, a partir dels quals i per mitjà dels quals veurem els punts assenyalats en l’apartat “Continguts”.

Els procediments de lectura mencionats se centraran en el model interactiu, el qual fomenta la participació de l’estudiantat, els treballs en equip, les posades en comú i les discussions.

Treballarem per a això distints tipus de text. En cada un d'aquests s’incidirà en les marques o aspectes formals, i en les seues característiques lingüístiques i discursives particulars.

Sempre que siga materialment possible, s’intentarà treballar sobre cada tema amb distints tipus de text, audiovisuals i escrits.

La participació de l’estudiantat s'orientarà cap a activitats que els permeta fomentar i adquirir estratègies adequades de comprensió lectora i audiovisual, com:

  • Observació i localització en els textos de noves formulacions de les idees, sentiments, de les articulacions del text, formes estilístiques, etcètera.
  • Activitats de comprensió, d’observació i d'anàlisi tant sobre l’estructura del text com sobre el contingut.
  • Activitats de producció oral i escrita.

El material de treball utilitzat es basarà en “dossiers” confeccionats pel professorat, que els facilitarà directament en classe o que quedaran a disposició dels estudiants i de les estudiantes en reprografia o en l'Aula Virtual.