Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG06 - Autonomia

CG11 - Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació oportunes i a l'abast de l'estudiant sobre la llengua C i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç de comprendre qualsevol tipus de textos no especialment marcats per to, el registre ni l'especificitat.

Redactar cartes personals i formals, curriculum vitae, textos descriptius, narratius i argumentatius.

Reconèixer i saber analitzar problemes de lèxic i vocabulari.

Practicar el treball en equip, conèixer els seus dificultats i avantatges. 

Manejar recursos electrònics per a l'aprenentatge de la Llengua C en les seues variants professionals o d'especificitat i per a la documentació sobre aquestes especialitats.

Entendre i expressar-se en situacions quotidianes de la comunicació oral en situacions professionals.

Decidir objectius, fer pla de treball, revisió i valoració.

Aplicar coneixements gramaticals particulars de les llengües d'especialitat C a processos de comprensió i expressió.

Aplicar coneixements de vocabulari als processos de comprensió i expressió.

Aplicar coneixements bàsics de la cultura i la societat als processos de comprensió.