Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

65%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

General Language Test (B2)

15%

Criteris de superació

El diferents tipus de prova i sistemes d’avaluació de l’assignatura es materialitzen de la següent manera: Examen escrit 65%

Examen de lectura 15%

Avaluació continua 20%

Total 100%


NOTA: Criteris de superació: 

L’examen final serà una prova de competència lingüística en anglès de nivell B2, segons el Marc de Referència Europeu per a les Llengües. Aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 en totes les seccions de l'examen (Use of English, Reading, Writing, Listening, Speaking) és un requisit per aprovar l'assignatura. Igualment, la mitjana de les notes obtingudes en altres tasques considerades part de l'avaluació ha de ser un 5 com a mínim. 

Els percentatges d’avaluació es mantenen en la segona convocatòria de l’assignatura, encara que la nota d’avaluació contínua no serà recuperable i l’alumnat haurà de lliurar les tasques durant el curs.

Si es detecta que un alumne o alumna ha plagiat tindrà un suspens en la qualificació final de l'assignatura.

Segons la normativa general d’avaluació de l’UJI (Article 6.1g): “Es donarà la consideració de «presentat» a una assignatura a l’estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s’haja presentat al percentatge de la resta d’activitats d’avaluació obligatòries que s’especifique enla guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%”(https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/JZYE5H3MXOFDCVSE0K8MGNFRZNRKNNCF).