SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HU1553 - Pragmàtica Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

-Classes teòriques

-Comentari de textos orals i escrits

-Pràctiques de camp

-Debats i resolució de problemes en grup

-Exposicions orals i treballs escrits

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16