Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1553 - Pragmàtica Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Desenvolupament d’actituds empàtiques i d’habilitats tendents a la convivència intercultural.

E15 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i avaluació de les diferències culturals.

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G04 – Resolució de problemes

G06 – Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Resoldre els obstacles que s’interposen en la comunicació humana en general i en els contextos interculturals en particular (malentesos, estereotips…).

Reconèixer el paper decisiu de la cultura en els models de comunicació verbals i no verbals.

Dissenyar en grups de treball projectes de col·laboració intercultural.

Contrastar les normes, rituals i tabús entre diferents cultures.

Comprendre la complexitat i la varietat d’estils conversacionals que caracteritzen les diferents cultures.

Analitzar críticament els factors contextuals, socials i culturals que influeixen en la comunicació humana.

Aconseguir una millor competència comunicativa intercultural.