Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1115 - Aparell Genitourinari - Endocrinologia - Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

A) NOTES MÍNIMES:


- Examen escrit (teoria): 2.5/5

- Observació/execució de tasques i pràctiques (pràctiques i seminaris): 1.5/3

- Resolució d'exercicis i problemes (examen pràctic): 1/2


A1. S'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 (2.5 sobre 5) en l'examen escrit per a considerar-se superat.

A2. Es realitzaran exàmens dels continguts de laboratoris i seminaris, que hauran de ser aprovats per a poder incorporar les notes derivades de treballs, qüestionaris o memòries d'aquestes activitats. En cas de superar un 40% de la nota (0,8/2) es podrà compensar amb les restants proves d'avaluació si i solament si la puntuació de l'examen de teoria iguala o supera el 60% (3/5).

A3. S'exigirà la realització d'almenys un 80% de les activitats presencials obligatòries (laboratoris i seminaris) per a poder aprovar la matèria.B) Es considerarà presentat tot alumne que es present a l'examen final escrit.