Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1115 - Aparell Genitourinari - Endocrinologia - Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

60 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 165,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB26 - Sistema reproductor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema reproductor.

CB27 - Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diversos aparells i sistemes.

CB30 - Sistema endocrí. Conèixer la morfologia, estructura i función del sistema endocrí.

CB32 - Sistema immune. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema immune.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

Resultats d'aprenentatge

Sistema reproductor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema reproductor.

Sistema immune. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema immune.

Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.

Sistema endocrí. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema endocrí.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d’imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.