Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Heu de seleccionar-ne una.

Disseny de Maquinària (Investigador)

Per a superar aquesta especialitat cal superar 56 crèdits obligatoris i 4 crèdits optatius