Temari

Temari

Tema 1: Introducció de la asignatura

Tema 2: Materials optoelectrónics

Tema 3: Nous materials metàlics

Tema 4: Nous materials ceràmics

Tema 5: Nous materials polimèrics

Tema 6: Materials compostos (composites)