Temari

Temari

T1: Introducció a l'electrònica
T2: Díode
T3: Transistor
T4: Operacional
T5: Components electrònics digitals.