Temari

Temari

- El sistema sexe/gèner des de la perspectiva sociològica

- La construcció social del gènere i la producció del gènere

- Aportacions al gènere des de la interseccionalitat

- El sistema sexe/gènere en un món globalitzat. Reptes feministes