Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació


 

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Optatiu

Elaboració de treballs acadèmics

Obligatori

12.5/25

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

35/70

 

Les qualificacions es passaran a l'acta corresponent tenint en compte que:

 

- Quan no es present totes les parts obligatòries, l'assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l'acta.

 

- En cas d'obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l'assignatura, la qualificació que constarà a l'acta serà 4,5.