Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAE001 - Fonaments dels Estudis de les Dones, Feministes i de Gènere

SRM002 - La Teoria del Sistema Sexe/Gènere