Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2119 - Fonaments d'Intel·ligència Artificial

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final

50%

Avaluació continuada

25%

Avaluació de pràctiques

25%

Criteris de superació

L'avaluació contínua (25% de la nota final) consisteix en una sèrie d'activitats a realitzar en classe i de manera autònoma. En aquestes activitats s'avaluen els següents resultats d'aprenentatge:

- Explicar i diferenciar les tècniques d'intel·ligència artificial.
- Explicar les arquitectures genèriques per a agents intel·ligents.
- Lectura de documentació en anglés.

L'avaluació en pràctiques (25% de la nota final), consta de cinc lliuraments que corresponen amb les sessions pràctiques. En aquests lliuraments s'avaluen els següents resultats d'aprenentatge:

- Resoldre problemes de representació del coneixement.
- Resoldre problemes que impliquen coneixement amb incertesa.
- Resoldre problemes que impliquen inferència de primer ordre.
- Resoldre problemes utilitzant tècniques de cerca.

Finalment, en una prova final (50% de la nota final) s'avaluen tots els resultats d'aprenentatge de l'assignatura.

L'estudiantat es considera com presentat quan realitze el lliurament d'almenys un 30% de qualsevol de les proves d'avaluació contínua i/o pràctiques. També es considera presentat si es presenta a la prova final.


Per a poder aprovar l'assignatura és necessari tindre superades totes les proves d'avaluació amb una nota mínima de 5 sobre 10.