Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

IR2101 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 13 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2102 - Introducció a la Intel·ligència Robòtica

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2103 - Programació I (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2104 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2105 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 16 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2106 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2107 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 15 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2108 - Mecànica i Òptica (Física)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 2 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2110 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2113 - Laboratori de Sistemes Operatius

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 7 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2109 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2111 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2112 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2114 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2115 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2116 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 14 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2117 - Programació i Simulació de Robots

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2118 - Sensors i actuadors

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2119 - Fonaments d'Intel·ligència Artificial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IR2129 - Ètica de la Intel·ligència Robòtica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula