Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2119 - Fonaments d'Intel·ligència Artificial

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG06 - Resolució de problemes

CG08 - Raonament crític

CT1 - Actuar d'una manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb la resta de persones, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E29 - Descriure les diferents tècniques de la intel·ligència artificial i els seus camps d'aplicació, així com les disciplines relacionades amb la intel·ligència artificial.

E30 - Aplicar tècniques de resolució de problemes basades en els principis de la intel·ligència artificial: agents intel·ligents, cerca, lògica, planificació, representació del coneixement, raonament probabilístic, reconeixement de formes i aprenentatge automàtic.

Resultats d'aprenentatge

- Resoldre problemes utilitzant tècniques de cerca.

- Resoldre problemes que impliquen inferència de primer ordre.

- Resoldre problemes que impliquen coneixement amb incertesa.

- Resoldre problemes de representació del coneixement.

- Lectura de documentació en anglès.

- Explicar les arquitectures genèriques per a agents intel·ligents.

- Explicar i diferenciar les tècniques d'intel·ligència artificial.