Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de representación gráfica. Conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.

CG5 - Motivació per la qualitat.

Resultats d'aprenentatge

CG5.F03.02 Croquisar plànols d'enginyeria de peces aïllades i conjunts de qualitat amb ordre i neteja.

CE3.F03.13 Representar els requisits funcionals i de fabricació sobre els plànols d'enginyeria.

CE3.F03.12 Fitar correctament els plànols d'enginyeria.

CE3.F03.11 Seleccionar i dibuixar vistes, talls i altres convencionalismes per a representar plànols de peces i productes.

CE3.F03.10 Esbossar plànols d'enginyeria.

CE3.F03.09 Interpretar la geometria i relacions funcionals entre les parts d'un producte representat en plans d'enginyeria de peces aïllades i de conjunts.

CE3.F03.08 Conèixer els diferents tipus de dibuixos d'enginyeria.

CE3.F03.07 Seleccionar el sistema de representació, l'escala i el format per a la correcta execució d'un plànol industrial.