Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1 ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ

1. INTRODUCCIÓ
2. NORMATIVA VIGENT
3. GENERALITATS
4. ACCIONS PERMANENTS
5. ACCIONS VARIABLES
6. ACCIONS ACCIDENTALS
7. TRANSMISSIÓ D'ACCIONS A l'ESTRUCTURA

Tema 2 BASES DE CÀLCUL

1. INTRODUCCIÓ
2. DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB ES)
3. DOCUMENTACIÓ
4. ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONADA

Tema 3 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. PECES

1. INTRODUCCIÓ
2. MÈTODES DE CÀLCUL
3. CLASSES DE SECCIONS
4. DIMENSIONAT DE PECES

Tema 4 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. UNIONS

1. INTRODUCCIÓ
2. UNIONS CARAGOLADES
3. UNIONS SOLDADES
4. PLACA D'ANCORATGE

Tema 5 ESTRUCTURES DE FUSTA

1. INTRODUCCIÓ
2. PROPIETATS ESTRUCTURALS DE LA FUSTA
3. FORMES DEL MATERIAL
4. PROPIETATS MECÀNIQUES
5. BASES DE CÀLCUL