Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. El currículum de llengua en l'educació infantil. Els programes bilingües en la Comunitat Valenciana.
1.1 Estructura del currículum d'educació infantil de les administracions educatives: MEC i GVA.
1.2 L'àrea de llenguatge en el currículum en educació infantil (0-6 anys). Fonaments lingüístics, psicopedagògics i didàctics del currículum d' educació infantil (EI)
1.3 La realitat lingüística del nostre entorn: el currículum i la planificació escolar plurilingüe. Models d'ensenyament bilingüe en l'escola valenciana.

2. Adquisició i ensenyament-aprenentatge de la llengua oral. Processos, principis i activitats didàctiques.
2.1 Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral en els primers anys: el paper de la interacció social.
2.1.1 L'evolució del llenguatge del xiquet: Característiques generals. Nivells fònic, morfosintàctic, lexicosemàntic. El desenvolupament pragmàtic.
2.1.2 Estratègies d'intervenció de l'adult en el desenvolupament del llenguatge. El baby-talk. La bastida. La construcció guiada del coneixement.
2.1.3 La llengua oral com a eina de desenvolupament cognitiu, de construcció de sabers lingüístics i de coneixement del món. Els diferents usos orals de la llengua, els diferents gèneres cap a l'ensenyament de l'oral formal. L'activitat metalingüística.
2.1.4 La desigualtat comunicativa i la comunicació en l' aula. Estratègies per a fomentar la competència comunicativa i intercultural en l' aula. Model teòric per al disseny d' activitats didàctiques en l'escola infantil. Criteris per a observar i avaluar el llenguatge infantil.

3.- L' aproximació a la lengua escrita. Processos, principis i activitats didàctiques.
3.1 Relacions llenguatge oral-llenguatge escrit. Característiques i repercussions didàctiques.
3.2 El concepte actual d'alfabetització i de literacitat. Repercussions didàctiques. El coneixement sociocultural i l'ensenyament formal de la lectoescriptura. Els mètodes: història i situació actual. Principis per l'ensenyament de la llengua escrita
3.3 Fases d'adquisició del codi escrit.
3.4 Mecanismes i processos en el procés lector i en el procés de composició escrita.
3.5 Intervenció educativa: ensenyar a llegir i a escriure. L'activitat metalingüística. Activitats didàctiques i contextos apropiats per a ensenyar la llengua escrita en l'escola infantil: els projectes de treball globalitzat.

4.- L'ensenyament de la llengua en contextos multilingües. Processos, principis i activitats didàctiques.
4.1 L'adquisició de les llengües segones i terceres: del bilingüisme al plurilingüisme. Les particularitats del coneixement lingüístic dels plurilingües.
4.2 Estratègies lingüístiques dels aprenents de llengües: la competència comuna subjacent i les connexions entre les llengües de l'aprenent.
4.3 La llengua d'arribada a l'escola. L'espanyol dels nens immigrants. L'adaptació als programes lingüístics de l'escola valenciana.
4.4 L'ensenyament integrat de llengües: àmbits d'atenció i disseny de progamacions. Les llengües familiars i les llengües de l'escola.