Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1820 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TTEMA 1. LES DIFICULTATS D'APRENENTATGE (DA) EN L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL DES D'UN ENFOCAMENT PREVENTIU

Desenvolupament històric de el camp de les Dificultats d'Aprenentatge (DA). Les DA en l'etapa d'Educació Infantil (EI). Resposta a les DA a EI. Enfocament d'espera al fracàs. Nou enfocament de resposta a les DA.

 

TEMA 2. CONTEXTOS DE DESENVOLUPAMENT I DA: ELS PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA EN L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL

Els problemes de convivència a l'aula d'EI. Factors de risc dels problemes de convivència. Intervenció primerenca per al desenvolupament de la convivència a l'aula d'EI.

 

TEMA 3. DA I PROBLEMES D'AUTOREGULACIÓ SOCIOEMOCIONAL EN EDUCACIÓ INFANTIL

Dificultats d'autoregulació socioemocional a EI. Factors causals dels problemes socioemocionals. Desenvolupament de l'autoregulació socioemocional a EI. El paper dels pares, els professors i els companys en el desenvolupament socioemocional dels nens d'EI. Programes per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.

 

TEMA 4. AUTOREGULACIÓ COGNITIVA I DA: SIMPTOMATOLOGIA TDAH EN EDUCACIÓ INFANTIL

Les DA relacionades amb problemes d'autoregulació cognitiva. Causes dels problemes d'autoregulació. Identificació dels problemes autoregulatoris a EI. Intervenció primerenca per al desenvolupament de l'autoregulació en EI. Intervenció farmacològica en TDAH. Intervenció psicosocial en problemes d'autocontrol cognitiu.

 

TEMA 5. DA DE LA LECTURA A EDUCACIÓ INFANTIL

Les DA de lectura (DAL) a EI. Dificultats en el reconeixement de paraules. Factors causals de les DAL. Detecció dels nens amb risc de DAL. Resposta preventiva a les DAL a EI. Desenvolupament de la consciència fonològica. Domini de la correspondència grafema-fonema. Potenciació de l'automatització lectora. Programes per a la prevenció de les DAL.

 

TEMA 6. DA DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

LES DA de matemàtiques (DAM) en EI: dificultats en numeració i càlcul. Factors explicatius de les DAM. Detecció dels nens amb risc de DAM. Prevenció en nens amb risc de DAM a EI. Orientacions generals per a la intervenció amb infants amb risc de DAM. Optimització de les competències matemàtiques bàsiques. Intervenció sobre la numeració i els procediments de càlcul. Potenciació de la recuperació de fets numèrics.