Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1820 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia que s'emprarà durant les classes serà diversa:

a) Ensenyaments teòrics: Es realitzaran exposicions sistemàtiques per part de professorat per tal que els estudiants coneguin i comprenguin aspectes com la conceptualització i contextualització de les DA més freqüents en aquesta etapa, els seus factors explicatius i procediments d'identificació, detecció i prevenció. Es faran servir diferents tipus de recursos didàctics per als ensenyaments de caràcter teòric (exposició oral, ús de diapositives, visionat de vídeos i documentals, visites a pàgines web i realització d'activitats d'aula).

b) Ensenyaments pràctics: Amb l'objectiu d'aprofundir i posar en pràctica coneixements de caràcter procedimental, els estudiants participaran activament en l'elaboració un seguit d'activitats de classe i pràctiques d'aplicació dels continguts. A més, els estudiants podran actuar com a transmissors d'aquests coneixements procedimentals, exposant alguns dels seus treballs als companys i companyes a classe. Aquests treballs podran ser tant individuals com grupals, i podran realitzar-se tant en hores de classe com en hores de treball personal de l´alumne.