Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1817 - Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques es desenvoluparan a partir de les aportacions del professor respecte als coneixements, activitats i instruccions necessaris en la comprensió de la matèria, per aconseguir que els estudiants puguin, partint dels seus coneixements previs, anar construint els de l'assignatura.

S'utilitzaran altres fonts d'informació complementàries (apunts, lectures, enregistraments ...) perquè no sigui la veu del professor l'única que aporti coneixements a l'aula i per enriquir el diàleg fluid que s'ha de donar entre tots els participants en el desenvolupament de les classes .


En les classes pràctiques de problemes es treballarà l'anàlisi i resolució de situacions problemàtiques que completin els coneixements teòrics i la invenció de situacions concretes que puguin proposar als seus futurs alumnes com a instruments per facilitar la construcció dels seus coneixements matemàtics. En qualsevol cas es potenciarà el diàleg entre els estudiants que permeti aclarir i eliminar dubtes i consensuï els resultats en la realització de les activitats


Un dels objectius que es pretén en les classes pràctiques de laboratori és la manipulació dels materials didàctics associats als continguts de l'assignatura. Els estudiants han d'entrar en contacte amb ells per construir alguns dels seus coneixements i connectar amb els quals es pretén que construeixin els seus futurs alumnes d'Educació Infantil, i per entendre i situar-se des d'ells en la investigació de les possibilitats que ofereixen de cara a un treball manipulatiu que possibiliti el desenvolupament del pensament lògic-matemàtic dels nens.


En aquest sentit l'Àrea de Didàctica de la Matemàtica té adscrit un laboratori docent que compta amb una gran quantitat de materials didàctics estructurats, que recorren els continguts a treballar a les aules d'Infantil i de Primària i que, a més de la seva utilització en la construcció de coneixements matemàtics, compleixen els següents objectius:

 

1.      Proporcionar una visió dels materials que es poden adquirir al "mercat didàctic".

2.      Despertar la creativitat, necessària en un mestre d'Infantil, que possibiliti en un futur el disseny i creació de materials nous o la confecció dels que ara es presenten i que potser després no es puguin aconseguir per manca de recursos econòmics, perquè ja no es fabriquin o per qualsevol altra circumstància.

Les classes de pràctiques es realitzen en aquest laboratori docent. Els subgrups de pràctiques estaran formats per la meitat dels estudiants del grup i, en la majoria dels casos, es disposa del material necessari per a atendre'ls a tots.

 

Les consultes i tutories complementen les classes de teoria, de problemes i les pràctiques al laboratori. Encara que aquest tipus de consultes sol realitzar de forma individual, és interessant tenir en compte la possibilitat de realitzar-les en grup. En aquest cas, el professor es reuneix amb un grup d'alumnes interessats (en una aula o seminari si el grup d'alumnes és molt nombrós), permetent que molts d'ells puguin aprendre i resoldre dubtes i qüestions que no se'ls havien ocorregut i que els seus companys han posat de manifest.


En els seminaris es desenvoluparan, en grups mitjans, activitats formatives relacionades amb l'assignatura, que fixaran les bases per a la realització dels treballs voluntaris d'aquesta.
  
Es reserven 6 hores per realitzar l'examen escrit previst en les activitats d'avaluació que apareixen descrites a l'apartat corresponent.