Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1817 - Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Conèixer els fonaments matemàtics del currículum d’aquesta etapa així com les teories sobre l’adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents

DD02 - Conèixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.

DD03 - Comprendre les Matemàtiques com a coneixement sociocultural

DD09 - Fomentar experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació

DDUJI12 - Conéixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic.

DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la Didàctica de les Matemàtiques.

Resultats d'aprenentatge

R22 - Utilitzar adequadament els recursos que ofereixen les noves tecnologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.

R22 - Recordar els conceptes matemàtics bàsics que el docent necessita per a desenvolupar la seua tasca en l'aula, reconeixent el seu interès i el seu lloc en el cos de coneixements d'aquesta matèria, així com la seua funció en la vida quotidiana.

R22 - Dissenyar i posar en pràctica mecanismes d'actuació docent que permeten el correcte desenvolupament del pensament matemàtic de l'alumnat.

R22 - Conèixer les possibilitats i les dificultats del pensament matemàtic de l'alumnat d'aquesta etapa.

R22 - Connectar les situacions reals tant de l'aula com de la vida quotidiana de l'alumnat amb l'aprenentatge dels coneixements matemàtics corresponents a cada nivell.

R22 - Aprofitar l'interès dels xiquets i xiquetes pel joc i l'acció sobre els objectes per a treballar amb materials didàctics comercials o de fabricació pròpia, que els ajuden a desenvolupar adequadament el seu pensament matemàtic.