Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1150 - Biotecnologia

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Es consideren les següents activitats presencials:

Classes teòriques: S'inclouen 35 temes recolzats en presentacions, amb una visió aplicada i fomentant la participació activa de l'alumne durant les mateixes.

Seminaris i pràctiques: Es realitzaran seminaris i pràctiques en els quals els i les alumnes, en grups xicotets, aplicaran els coneixements adquirits per a l'anàlisi i discussió de casos clínics de teràpia gènica i cel·lular.

Tutories: presencials o no, en horari a convenir per a orientació, seguiment de l'aprenentatge i resolució de dubtes.

Treball autònom de l'alumne: Preparació per part de l'alumnat del material necessari per als treballs a realitzar en seminaris i pràctiques, cooperatiu i dirigit en grups reduïts. En aquest temps l'alumnat han de desenvolupar diverses habilitats pràctiques útils per al seu procés d'ensenyament-aprenentatge: maneig adequat de fonts bibliogràfiques, criteri per a l'anàlisi i elecció adequada de continguts, desenvolupament de qualitats expressives per a manejar i transmetre aquests coneixements, capacitat de col·laboració en un treball en grup, etc. Aquest treball culminarà amb la seua exposició pública.

Estudi personal de l'i l'estudiant: aquest temps inclou tot l'aprenentatge personal de l'alumnat no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves d'avaluació.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.

Durant el curs 2015-16, les 60 hores d'activitats es distribueixen d'acord amb la següent taula:

 

Activitats

Hores presencials

Hores no presencials

Ensenyaments teòrics

Seminaris (Problemes)

37.5

9

0

Pràctiques (Laboratori)

6

0

Tutories

4.5

0

Evaluación

3

0

Treball personal

0

135

 

60

90

Hores totals (num. crèdits * 25)

150