Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1150 - Biotecnologia

Curs 5 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER02 - Aspectes ètics.

AER06 - Contribució al progrés de la medicina.

CB05 - Genètica.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CI07 - Expressió en anglès. Conèixer la llengua anglesa com a vehicle de difusió del coneixement mèdic.

DP02 - Aprenentatge autònom.

FSS03 - El metge com a investigador.

INV01 - Metodologia científica i d’investigació.

Resultats d'aprenentatge

Metodologia científica i d'investigació. Ser capaç de: - Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement. - Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica. - Conèixer la necessitat la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer: - La metodologia científica. - Els procediments bàsics d'un laboratori d'investigació. - Com desenvolupar un projecte d'investigació. - Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d'investigació. - La construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals. - Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i com reconèixer la seua relació amb la significació clínica. - Com redactar un model d'article científic.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

L'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cada un dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l'estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l'organisme, en els diversos nivells d'organització (des de l'organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcel·lular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostàtics i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l'aplicació dels diversos mètodes d'exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l'entorn.

El metge com a investigador. Ser conscient: - De la necessitat comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional. - De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional. - De les oportunitats existents per col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient: - Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina. - De l'obligació del metge a contribuir en aquest progrés. - Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.

Aspectes ètics Ser capaç de: - Conèixer i entendre l'ètica mèdica contemporània i els principis ètics d'autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l'aplicació pràctica de les teories. - Conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics. - Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat. - Acceptar els drets del malalt. - Conèixer el codi deontològic de la professió. - Fomentar el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom amb la utilització de les estratègies i recursos més adequats.