Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contingut Tècnic del Treball Fi de Grau

80%

Defensa Oral del Treball Fi de Grau

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura el tribunal haurà d'atorgar a l'estudiant una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 com a nota final de la documentació presentada i defensa oral. 
 
Inclosa en la nota final de l'assignatura, a més d'avaluar les seves competències pròpies definides en la Memòria de verificació del títol, es valorarà el grau d'adquisició de les competències ENAEE:
 
- CT2 "Utilitzar diferents mètodes per comunicar-se de manera efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" en els nivells de domini N2 i N3 (CT2-EM1047-N23).
 
- CT5 "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells de domini N2 i N3 (CT5-EM1047-N23).
 
Els indicadors que s'utilitzaran per avaluar les competències de l'assignatura, i les dues competències ENAEE CT2 i CT5, s'especificaran en una rúbrica que estarà accessible a través de l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual.