Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica d'aquesta assignatura es basa fonamentalment en:
 
- L'Aprenentatge per projectes: l'estudiant ha de realitzar un projecte d'enginyeria en un temps determinat per tal de resoldre un problema o idear una solució d'enginyeria complint uns requisits prèviament especificats. El projecte podrà versar sobre dispositius, processos, mètodes o artefactes, i les especificacions poden ser més àmplies que les estrictament tècniques, la qual cosa pot incloure consciència social, salut i seguretat, i consideracions ambientals i comercials.
 
- Aprenentatge cooperatiu o en equip: atès que el projecte a realitzar s'inicia en el marc de l'empresa i les especificacions i objectius es defineixen en col·laboració amb aquesta, en les primeres fases del projecte l'estudiant haurà de col·laborar amb altres enginyers i titulats.
 
Durant el desenvolupament del projecte i de manera natural l'estudiant treballarà en l'adquisició de la competència ENAEE:
 
CT5 "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu"
 
Durant l'elaboració del document final i preparació i defensa del mateix, l'estudiant treballarà en l'adquisició de la competència ENAEE:
 
CT2 "Utilitzar diferents mètodes per comunicar-se de manera efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general"
 
El detall de les activitats ue es duen a terme durant l'assignatura per enfortir l'adquisició d'aquestes dues competències estarà accessible a través de les corresponents Fitxes d'activitat, que es podran consultar a l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual.