Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Es consideraran possibles temes de Treball Fi de Grau tots els inclosos en les atribucions pròpies de l'exercici de la professió i de les competències del Graduat en Enginyeria Mecànica, fonamentalment en els següents àmbits:
 
• Projectes d'enginyeria
 
• Enginyeria mecànica
 
• Mecànica de medis continus i teoria d'estructures
 
• Mecànica de fluids
 
• Màquines i motors tèrmics
 
• Expressió gràfica en l'enginyeria
 
• Enginyeria elèctrica
 
• Enginyeria de sistemes i automàtica
 
• Ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica
 
• Enginyeria dels processos de fabricació
 
L'estada en pràctiques que realitzarà l'estudiant com a primera fase de l'assignatura haurà d'estar per tant relacionada amb aquests mateixos temes, pretenent, sempre que això sigui possible, que parteix del treball del TFG es dugui a terme en la pròpia entitat, i constitueixi un tema d'interès i aplicació per als agents implicats: alumne, supervisor de l'empresa i tutor de la universitat.
 
En particular, es consideren temes de TFG, entre d'altres:
 
· La documentació i anàlisi dels treballs o projectes de direcció d'obra, organització industrial, gestió del procés productiu, seguiment pressupostari, coordinació de seguretat i control de qualitat.
 
· Els projectes d'enginyeria pertanyents a l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica.
 
· L'aplicació pràctica de treballs d'Investigació i Desenvolupament de temes relacionats amb l'Enginyeria Mecànica.
 
· Treballs realitzats en programes d'intercanvi acadèmic amb altres universitats, espanyoles o estrangeres.
 
· Qualsevol altre que la Comissió de Grau o subcomissió en què delegui considerin vàlid per a tal efecte.