Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E11 - Capacitat per a comprendre les bases de l’ordenament jurídic laboral i aplicar-les a les relacions laborals.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Jutjar críticament les normes, principis i decisions judicials de caràcter laboral

Identificar la norma laboral aplicable en els casos pràctics plantejats

Identificar i analitzar un problema de dret del treball per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Conèixer com s’estructuren i complementen els diversos àmbits del Dret Social, i com es projecten tots ells en les relacions laborals

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit juridicolaboral.