Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1017 - Dret Mercantil I

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.

E26 - Desenvolupament de l’oratòria jurídica. Capacitat d’expressar-se apropiadament davant d’un auditori.

E7 - Capacitat per a analitzar les institucions juridicomercantils i la seua aplicació als problemes del tràfic jurídic actual.

Resultats d'aprenentatge

Redactar escrits jurídics propis de l’àmbit juridicomercantil.

Llegir i interpretar la informació, dades i fets del context jurídic mercantil.

Expressar-se adequadament de forma oral usant la terminologia pròpia de l’àmbit juridicomercantil.

Conèixer els fonaments del sistema juridicomercantil espanyol.

Conèixer els fonaments de l’estatut jurídic de l’empresari, del dret de la competència i de la propietat industrial.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit juridicomercantil.