Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1017 - Dret Mercantil I

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contracte d'aprenentatge

100%

Criteris de superació

L'alumne haurà d'anar superant les proves segons l'itinerari ( «A» o «B») elegit en el contracte d'aprenentatge. L'itinerari "A" implica la realització d'un examen final en la data oficial, així com la de diverses activitats pràctiques (almenys un cas pràctic i un seminari) durant el curs. L'itinerari «B» exigeix la realització d'un examen final i d'un cas pràctic en la data oficial. S'entén sense excepció que els estudiants que presenten en termini el supòsit pràctic proposat pels professors durant el semestre han triat de manera irrevocable l'opció «A», mentre que els que no ho hagen fet hauran de superar l'assignatura d'acord amb l'itinerari «B ». D'haver-se optat per l'itinerari «A», les activitats d'avaluació contínua no seran recuperables a la segona convocatòria oficial.

Amb independència de quin siga l'itinerari triat, per a la superació de l'assignatura serà necessari, en tot cas, obtenir una nota de 5 sobre 10 en l'examen final de l'assignatura, en qualsevol de les dues convocatòries oficials.

Només figuraran com «presentats» en l'acta aquells estudiants que s'haguessen presentat a l'examen final.

Els estudiants s'hauran d'examinar amb el professor del grup en què estiguin matriculats. No és possible l'avaluació per professors d'un grup diferent.