Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura consistirà en classes teòriques, classes pràctiques (resolució de casos i problemes) i tutories.

Els conceptes teòrics seran desenvolupats pel professor de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic, es farà ús de la classe magistral encara que també es pretén debatir i comentar lectures relacionades amb els diferents temes que es vagin abordant.

En les sessions pràctiques es farà ús del mètode del cas i la resolució d'exercicis pràctics. Amb això es pretén que l'alumne sigui capaç d'aplicar els conceptes teòrics apresos per a poder identificar problemàtiques i aportar solucions a aquestes. A més, la realització d'activitats en equip permetrà que l'alumne aprengui a cooperar amb l'objecte d'obtenir un resultat més eficient i també a defensar les seves postures, així com respectar les dels altres membres de l'equip. Algunes de les activitats proposades requeriran una major dedicació en horari no presencial, exigint la seva realització en equip i la seva presentació posterior a classeAltres requeriran l'ús de laboratoris a l'Aula d'Informàtica.

Les tutories permetran abordar la resolució de dubtes en l'aplicació de les tasques pràctiques a realitzar, amb especial esment als casos on es requereixi un treball en equip no presencial per part dels alumnes.

Es pretén utilitzar la pàgina web de l'assignatura, a través de l'Aula Virtual, com a canal de comunicació i element integrador de totes les activitats a realitzar en l'assignatura.