Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I: FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
TEMA 1. L'EMPRESA I L'ESTUDI DE L'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
1.1. L'Administració d'Empreses
1.2. El concepte d'empresa
1.3. L'empresa com a sistema
1.4. Tipus d'empreses
1.5. Empresari, directiu i govern de l'empresa
 
TEMA 2. L'EMPRESA I EL SEU ENTORN
2.1. Concepte i naturalesa de l'entorn
2.2. Entorn general
2.3. Entorn competitiu
2.4. Estratègies competitives de l'empresa
 
TEMA 3. CREACIÓ D'EMPRESES I ESPERIT EMPRENEDOR
3.1. L'emprenedor: Principals motivacions i dificultats
3.2. La creació d'empreses
3.3. Factors d'èxit i de fracàs en la creació d'empreses
3.4. El pla de negoci en el procés de creació d'una empresa
3.5. La creació d'empreses basada en una idea ja explotada: la franquícia
 
TEMA 4. L'EVOLUCIÓ DE L'EMPRESA
4.1. Decisions relacionades amb l'abast de les activitats de l'empresa
4.2. Direccions de creixement empresarial: estratègies corporatives
4.3. La internacionalització de l'empresa
4.4. Maneres de creixement empresarial: El creixement intern, el creixement extern i el creixement híbrid
 
TEMA 5. ELS VALORS DE L'EMPRESA: CULTURA, MISSIÓ, VISIÓ, ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
5.1. Els valors de l'empresa
5.2. La cultura empresarial
5.3. Missió i visió
5.4. ètica empresarial
5.5. Responsabilitat social corporativa i sostenibilitat
 
TEMA 6. LA FUNCIÓ DE DIRECCIÓ
6.1. Els nivells directius
6.2. Les funcions de la direcció
6.3. Els rols directius
6.4. Les habilitats directives
6.5. La presa de decisions
 
PART II: FONAMENTS DE MÀRQUETING
TEMA 7. INTRODUCCIÓ A EL CONCEPTE DE MÀRQUETING
7.1. Què és el Màrqueting?
7.2. Les aplicacions de l'Màrqueting
7.3. Evolució del concepte de Màrqueting: Enfocaments de l'Màrqueting a l'empresa
7.4. La gestió de Màrqueting: Màrqueting estratègic i Màrqueting operatiu
 
TEMA 8. MÀRQUETING DE RELACIONS
8.1. Màrqueting de relacions vs Màrqueting transaccional
8.2. Gestió de relacions amb el client
8.3. Gestió de relacions amb diferents stakeholders
8.4. Màrqueting intern
8.5. Enfocament social de l'màrqueting. Sostenibilitat. 
ODS12: Producció i Consum Responsable
 
TEMA 9. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE MÀRQUETING
9.1. Subsistemes d'informació de màrqueting
9.2. Fonts d'informació de màrqueting
9.3. El procés de la investigació de mercats
ODS12: Producció i Consum Responsable
 
TEMA 10. EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ DE MÀRQUETING
10.1. Planificació de màrqueting a l'empresa
10.2. Anàlisi de la situació
10.3. Diagnòstic: Anàlisi DAFO
10.4. Fixació d'objectius de màrqueting i estratègies de màrqueting
10.5. Plans d'acció. Màrqueting -Mix: Producte, Preu, Comunicació i Distribució.