Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Què és la traducció?

    1.1. La traducció com un cas especial de comunicació

    1.2. La traducció intersemiòtica, intralingüística i interlingüística

    1.3. Caracterització de la traducció

    1.4. La traducció com a operació textual

    1.5. La traducció com a operació del subjecte

2. Conceptes bàsics de la teoria de la traducció

    2.1. L'equivalència traductora

    2.2. La invariable traductora

    2.3. La unitat de traducció

    2.4. La fidelitat en traducció

    2.5. Problemes i dificultats de traducció

3. Què és la traductologia?

    3.1. La traductologia com a disciplina autònoma

    3.2. Diversitat terminològica

    3.3. Ubicació de la disciplina

    3.4. Àmbit d'estudi

    3.5. Objectius de la traductologia

    3.6. Marc metodològic

4. Evolució de la reflexió teòrica al voltant de la traducció

     4.1. La traducció en l'antiguitat

    4.2. La traducció a l'edat mitjana

    4.3. La traducció al Renaixement

    4.4. La traducció al segle XVII

    4.5. La traducció al segle XVIII

    4.6. La traducció al segle XIX

    4.7. La traducció a la primera meitat del segle XX

5. Enfocaments teòrics en la traductologia contemporània

    5.1. Enfocaments lingüístics

    5.2. Enfocaments textuals

    5.3. Enfocaments comunicatius i socioculturals: ideologia, gènere, poder

    5.4. Enfocaments cognitius

    5.5. Enfocaments filosòfics i hermenèutics

6. La professió del traductor i de l'intèrpret

    6.1. L'exercici de la professió: aspectes econòmics i legals

    6.2. Les associacions professionals

    6.3. La dimensió ètica de la traducció: aspectes deontològics