Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota mitjana de 5.

Per a aprovar l'assignatura caldrà obtenir un mínim de 4 en l'examen escrit. En lloc de l'examen escrit, és possible realitzar un vídeo/examen, que tindrà el mateix pes en l'avaluació de l'assignatura. Per a això, els/as alumnes/as hauran de posar-se en contacte, durant el període de classes, amb el/la professor/a.

La realització de l'exament escrit implica que l'estudiant o l'estudianta s'ha presentat a la convocatòria.

Per a la segona convocatòria l'única tasca recuperable és la realització d'un treball acadèmic (ressenya), que suposa un 10% de la nota. L'examen valdrà, com en la primera convocatòria, el 60% de la nota final.