Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura és necessari que l'alumne arribe a la nota mínima de 5 punts sobre 10 sumant els informes realitzats pel supervisor de l'empresa i la memòria final que haurà de lliurar l'alumne.

És requisit indispensable la realització mínima d'hore exigida que componen el període de pràctiques i que és de 293.

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el la/estudianta es considere presentat/a en una assignatura:

  • Memòria final (50% de la nota final) que serà avaluada pel tutor assignat i una vegada hagen conclòs les pràctiques
  • Informes positius per part del supervisor de l'empresa (50% de la nota final) que seran lliurats al tutor una vegada hagen conclòs les pràctiques.