PU0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

293 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

267 - Habilitat per a aplicar la creativitat en contextos empresarials de publicitat i relacions públiques.

249 - Coneixement pràctic del món empresarial de la publicitat i relacions públiques.

145 - Capacitat per a reelaborar els coneixements i habilitats en el terreny de la publicitat i relacions públiques.