Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'alumne/a realitzarà una estada en pràctiques en una empresa del sector professional de l'àmbit de la comunicació publicitària que tindrà una duració de 293 hores. L'empresa pot ser aportada pel propi alumne/a o proporcionada per part de la Universitat. En tots dos casos, és requisit indispensable que l'alumne/a se pose en contacte amb el/la coordinador/a de l'assignatura per a realitzar les gestions corresponents i per a l'avaluació i convalidació de les pràctiques.

A l'alumne/a se li assignarà un tutor acadèmic en la universitat i un supervisor en l'empresa de destí que supervisaran el correcte desenvolupament de l'estada en pràctiques.

Els casos excepcionals (exempció o convalidació de l'assignatura, alumnes/as en programes d'intercanvi, etc.) hauran de ser notificats per escrit al coordinador/a de les pràctiques per a la seua correcta gestió.

En finalitzar les pràctiques, l'alumne/a haurà d'entregar al seu tutor/a acadèmic l'informe realitzat pel supervisor de l'empresa i una memòria de les activitats realitzades, que seran avaluades per aquest per a obtindre la nota final de l'assignatura.

Per a una correcta gestió de l'assignatura és necessari que els alumnes/as realitzen els processos burocràtics exigits, convenientment descrits en la normativa interna de pràctiques externes de la titulació, amb diligència i responsabilitat. És necessària la gestió administrativa pertinent per a una realització correcta de l'assignatura pel que fa a aqueixos processos burocràtics, amb la finalitat de tindre constància en tot moment de la realització de les pràctiques formatives per part de qualsevol alumne.