Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0935 - Planificació de Mitjans

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologíes d'ensenyança-aprenentatge a desenvolupar:

Per a desenvolupar i aconseguir les competències plantejades per l'assignatura, les sessions és plantejen de la seguent manera:

Sessions teòriques

S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaràn els continguts de l'assignatura. L'exposició se farà de forma interactiva, amb la formulació de preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar  la participació activa de l'alumne i facilitat la comprensió dels conceptes. En aquestes classes teòriques també es desenvoluparan casos pràctics per tal que l’alumne fixe la teoria a la pràctica.

Sessions pràctiques

En cadascun dels temes de l'assignatura es plantejaràn diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment a despertar la curiositat de l'alumne i a conduir-li per el procés d'enteniment i asimilació dels continguts exposats. Les principals metodologíes de treball seràn la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica y grups de discusió sobre temàtiques rellevants per a la matèria. Les actividats proposades podran consistir en la presentació i resolució de casos, debats, preguntes, etc.

Sessions de tutoría

Durant aquestes sessions, els estudiants podràn preguntar, bé de forma presencial o be mitjançant l'aula virtual, totes aquelles qüèstions, dubtes i aclaracions que necessiten resoldre. Podràn sol.licitar assesorament sobre la manera d'aboradar els treballs plantejats a classe, demanar informació adicional, bibliografia sobre els continguts vists, exposar problemes sobre com estudiar l'assignatura o la realització dels treballs plantejats, etc. També se realtizaràn en aquestes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació d'activitats i maneres de millorar-les, supervisió de la progressió dels alumnes i resolució de qualsevol qüestió que l'alumne requerisca del professor.