Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0935 - Planificació de Mitjans

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Creativitat.

CG16 - Raonament crític.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

38 - Capacitat de desenvolupament dels plans de mitjans mitjançant la utilització de les eines i formats adequats.

35 - Capacitat de comprensió sobre el que és i suposa la investigació, planificació i compra de mitjans en el nou entorn de la comunicació.

25 - Capacitat d'anàlisi del mercat com a factor decisiu en el desenvolupament d'una planificació.

201 - Competència per a implementar en la seua totalitat un pla de mitjans d'acord amb els objectius proposats i coherent amb l'estratègia de comunicació.

192 - Competència per a l'establiment d'objectius de mitjans a partir dels quals desenvolupar les estratègies adequades.