SBK001 - Metodologia de la Investigació i Elaboració de Tesi en Traducció i Interpretació

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.