SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBK001 - Metodologia de la Investigació i Elaboració de Tesi en Traducció i Interpretació

Semestre 1

Temari

Temari

1. Els elements que componen el pla d'investigació: objectius, hipòtesis, variables, materials, dades, instruments

2. L'estructura del treball d'investigació:

2.1. Introducció i revisió teòrica

2.2. Metodologia, anàlisi i tractament estadístic de les dades, resultats

2.3. Conclusions, bibliografia

3. Models d'investigació en traductologia: descriptivista-textual, basat en corpus, cognitivista, culturalista, sociològic

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16